Onze klanten geven ons een tevredenheidsscore van    8,4 /10

Sociale impact

Eerlijke handel, inclusiviteit, social return, een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Onze sociale impact is een belangrijk onderwerp bij Tintelingen én bij Sligro, waar Tintelingen onderdeel van is. Hoe je dit merkt in onze organisatie(s)? Daar vertellen we graag meer over.

sociale impact tintelingen cadeaus

Goede doelen

In ons standaard-assortiment vind je verschillende goede doelen. Ontvang je een Tinteling, dan kun je ervoor kiezen om (een deel van) het te besteden bedrag te doneren aan een goed doel.

Inclusiviteit en diversiteit

In de webshops van Tintelingen gebruiken we eenvoudig Nederlands. Zodat de teksten voor zoveel mogelijk mensen van verschillende niveaus en culturen toegankelijk zijn. Verder zijn de webshops zowel in Nederlands als Engels beschikbaar. En gebruiken we geen ‘meneer’ of ‘mevrouw’ en geen categorie ‘voor hem’ of ‘voor haar’. Zodat iedere gebruiker zich prettig voelt.

Lokale partners en leveranciers

We werken veel samen met lokale partners en leveranciers. Waardoor we veel lokale producten en belevenissen aan kunnen bieden in de webshops. Komende jaren willen we ons netwerk nog verder uitbreiden, zodat we een landelijke dekking hebben. Ook vinden we het belangrijk om lokale bedrijven te betrekken bij de verzending van eindejaarsgeschenken.

Vrijwilligerswerk

Eén dag per jaar doen we bij Tintelingen vrijwilligerswerk, in plaats van ons normale werk. Elk jaar zetten we ons in voor een andere organisatie of doel.

Samen met Sligro

Als onderdeel van Sligro Food Group zijn er nog veel grotere
overkoepelende initiatieven waar we bij aangesloten zijn. En waarvan social
impact een belangrijk onderdeel is.

sligro food group logo

Social return (PSO-certificering)

In 2021 heeft Sligro Food Group een beleidsmatige aanpak opgesteld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het resultaat: binnen een jaar ontvingen we een PSO-certificering (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Inmiddels behoren we tot de 35% sociaalste bedrijven van Nederland. We bieden werkgelegenheid aan meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, dan andere vergelijkbare organisaties. Op dit moment zijn we druk bezig met de laatste zaken om onze PSO2 te behalen. En in de komende jaren gaan we voor PSO3.

Wat we bijvoorbeeld concreet doen:

  • Bij het verpakken en verzendklaar maken van geschenken in ons magazijn zetten we voor 30% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Uiteraard onder uitstekende begeleiding.
  • Onze inkopers selecteren leveranciers die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten bij de productie en/of assemblage en/of het verpakken van de items.

Meer weten over de Prestatieladder Socialer Ondernemen? Bekijk de website.

Eerlijke handel

We zijn aangesloten bij het Business Social Compliance Initiative (BSCI): een internationale organisatie die zich samen met detailhandelaren, leveranciers, merken en andere organisaties inzet voor eerlijke handel en mensenrechten. Al onze leveranciers dienen zich daarom te houden aan de richtlijnen voor verantwoorde productie en werkomstandigheden in de hele keten. Denk onder andere aan:

  • Voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer
  • Maatschappelijk verantwoord beleid
  • Geen discriminatie
  • Milieubescherming
  • Speciale bescherming van jonge werknemers
  • Tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid
  • Uitbetalen van een minimumloon

Meer informatie? Kijk eens op de site van Amfori BSCI.

The Sustainability Consortium

Sligro Food Group werkt al een aantal jaar samen met een MVO-stuurgroep. Die groep is aangesloten bij The Sustainability Consortium (TSC): een wereldwijd multi-stakeholders-initiatief met als doel: producten verduurzamen. Met behulp van internationale vragenlijsten waarin per productgroep de meest relevante duurzaamheidsthema’s zijn vastgesteld, werkt Sligro – samen met partners – continu aan het verbeteren van de duurzaamheid.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Sligro behoort tot de eerste groep bedrijven die met het jaarverslag over het boekjaar 2024 moeten voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit houdt in dat we rapporteren over zaken als broeikasgasemissies en sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechten.

Meer informatie?

Scroll naar boven