Onze klanten geven ons een tevredenheidsscore van    8,4 /10

CO2-prestatieladder

Met de CO2-prestatieladder maken we onze ambities inzichtelijk op het vlak van het terugdringen van onze uitstoot. Natuurlijk compenseren we veel CO2 in ons proces, maar met de CO2-Prestatieladder maken we inzichtelijk wat wij doen om CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-Prestatieladder gebruiken wij naast onze ISO14001-certificering waarmee we milieuaspecten in een bredere context borgen.

co2 prestatieladder

Wat houdt het in?

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat zich richt op CO2-reductie, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie binnen de bedrijfsvoering en in projecten en in de keten. Het systeem vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Het helpt organisaties met het structuren van interne bedrijfsprocessen rondom verduurzaming en het opzetten van duurzaamheidsverslaggeving met een focus op CO2. Naast het maatschappelijke belang van duurzaamheid biedt het ook kansen voor het inspireren van interne en externe belanghebbenden, onderscheiding ten opzichte van concurrenten, kostenbesparing en het voldoen aan wetgeving.

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus, waarbij niveau één, twee en drie zich richten op de eigen organisatie en niveau vier en vijf een stap maken naar de keten van de organisatie. Om de ladder te beklimmen naar een volgend niveau moet aan alle verplichte normeisen van onderliggende niveaus worden voldaan. Tintelingen laat zich op niveau 3 certificeren.

Ambitieuze doelstellingen

In ons CO2-beleid hebben we ambitieuze doelstellingen vastgesteld waarmee we in 2026 onze CO2 uitstoot met minimaal 68% hebben teruggedrongen op basis van gelijkblijvende omzet. We houden dan nog een restuitstoot over van 7,66 ton. In het onderstaande verslag lees je alles over onze ambities, de plannen hoe wij deze willen realiseren en de wijze waarop we dit borgen.

Actieve samenwerking

Binnen Sligro Food Group waar Tintelingen onderdeel van uitmaakt is al jaren een participatie-initiatief op het vlak van duurzaamheid succesvol. Onder de noemer ‘Samen op weg naar Duurzaam’ inspireren we klanten, partners en leveranciers op het vlak van duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Ook CO2-reductie is daarin een belangrijk onderdeel. Bekijk hieronder de participatie-initiatieven waar Tintelingen bij aangesloten is.

Meer informatie

Tintelingen staat geregistreerd op de website van SKAO en heeft daar de maatregelen en participatie-initiatieven gepubliceerd. Bekijk hieronder het certificaat van de CO2-Prestatieladder niveau 3.

Scroll naar boven